Notariusz Szczecin

Kancelaria Notarialna

Notariusz Joanna Radkiewicz

ul. Więckowskiego 2/7 , 70-411 Szczecin

91 851 14 91, 91 434 53 43

tel. kom. 795 520 652

fax: 91 434 53 48

e-mail: joanna.radkiewicz@izbanotarialna.szczecin.pl

Kancelaria Notarialna mieści się w centrum miasta, w okolicy Placu Zwycięstwa (pomiędzy ul. Woj. Polskiego a ul. Św. Wojciecha). Informacje dotyczące wszelkich czynności notarialnych, terminów, dokumentów oraz wysokości wynagrodzenia, podatków i opłat sądowych, można uzyskiwać bezpłatnie, telefonicznie lub osobiście w kancelarii, od notariusza bądź wykwalifikowanych pracowników kancelarii. Dokumenty do dokonania czynności notarialnych, w celu ich przygotowania, można dostarczyć osobiście, bądź przesyłać do kancelarii pocztą elektroniczną na adres: joanna.radkiewicz@izbanotarialna.szczecin.pl bądź faksem na numer: 914345348, z koniecznością jednak przedłożenia oryginałów dokumentów przy dokonywaniu czynności notarialnych w kancelarii. Wynagrodzenie za czynności notarialne ustalane jest indywidualnie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Znajdziesz nas w Google+